SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

VECNÝ REGISTER - písmeno P

PÁD
PAMIATKA
PÁN
PANENSTVO
PANNA MÁRIA
PÁNOVA VEČERA
PÁPEŽ
PARAKLETOS
PARÚZIA
PASTIERI CIRKVI
PASTORAČNÝ/PASTORÁLNY
PATRIARCHOVIA
PEČAŤ
PEKLO
PENIAZE
PETER (apoštol)
PITVA
PLNENIE
PLNOSŤ
PLODENIE
PLODNOSŤ
POCHYBOVANIE
POČATIE
POČÚVAŤ
PODOBENSTVO/Á
PODOBNOSŤ
PODRIADENOSŤ (človeka)
PODSTATA
PODVOD
POHANIA
POHORŠENIE
POHOSTINNOSŤ
POHREB
POKÁNIE
POKÁNIE - ĽÚTOSŤ
POKÁNIE - Názvy sviatosti pokánia
POKÁNIE - ODPUSTENIE A ZMIERENIE
POKÁNIE - Potrebnosť sviatosti pokánia
POKÁNIE - ROZHREŠENIE
POKÁNIE - SPYTOVANIE SVEDOMIA
POKÁNIE - Účinky sviatosti pokánia
POKÁNIE - VYZNANIE HRIECHOV
POKÁNIE - ZADOSŤUČINENIE
POKÁNIE A ZMIERENIE
POKOJ
POKORA/PONÍŽENOSŤ
POKRM
POKÚŠANIE BOHA
POKUŠENIE
POLITICKÝ
POLYGAMIA
POMAZANIE
POMAZANIE CHORÝCH
POMOC/POMÁHAŤ
PONÍŽENIE SA Ježiša
POPULARITA alebo tlačové renomé
PORIADOK
PORIADOK SPÁSY
PORNOGRAFIA
POSLANIE
POSLUŠNOSŤ
PÔSOBENIE
POSOLSTVO
PÔST
POSTIHNUTÍ (telesne alebo mentálne)
PÔSTNE OBDOBIE
POSTOJ
POSÚDENIE
POSUDZOVANIE
POSVÄCOVANIE
POSVÄTENIE
POSVÄTNO
POSVÄTNÝ STAV
POSVÄTNÝ STAV - DIAKONÁT
POSVÄTNÝ STAV - EPISKOPÁT
POSVÄTNÝ STAV - PRESBYTERÁT
POSVÄTNÝ STAV - Účinky sviatosti posvätného stavu
POTOPA - predobraz krstu
POTRAT
POTREBA
POUŽÍVANIE
POVERA
POVINNOSŤ
PÔVOD
POVOLANIE
POVZNESENIE
POZEMSKÉ DOBRÁ
POZNANIE
POZNAŤ
POŽEHNANIE
PRÁCA
PRAOTCOVIA
PRAVDA
PRAVIDLO
PRÁVO/A
PRÁVOMOC
PRAVOSLÁVIE
PRAVOSLÁVNE CIRKVI
PREDOBRAZ/Y
PREDPEKLIE
PREDSAVZATIE
PREDSEDAŤ
PREDURČENIE
PREJAV
PREMENENIE
PREMENENIE (Kristovo)
PRENASLEDOVANIE
PREPODSTATNENIE
PRESBYTER
PRESBYTÉRIUM
PREVTEĽOVANIE
PRIATEĽ
PRIATEĽSTVO
PRÍCHOD
PRIČÍTATEĽNOSŤ skutkov a vín
PRIESTUPOK
PRÍHOVOR
PRIJATIE/PRIJÍMAŤ
PRIJÍMANIE
PRÍKAZ
PRIKÁZANIE
PRIKÁZANIE - Dekalóg
PRIKÁZANIE - Desatoro
PRIKÁZANIE - Prikázanie lásky
PRÍKLAD
PRIMKNUTIE SA K BOHU
PRIPODOBNENIE
PRÍPRAVA na prijatie sviatostí
PRÍRODA/PRÍRODNÝ
PRIRODZENOSŤ
PRIRODZENOSŤ - Ľudská prirodzenosť
PRÍSAHA
PRISĽÚBENIE/A
PRÍSLUŠNOSŤ
PRISŤAHOVALCI
PRÍTOMNOSŤ Božia
PRÍTOMNOSŤ Kristova
PRIVOLÁVANIE
PROCESIA
PROFESIA
PROROCTVO
PROROK/CI
PROSBA
PROSTITÚCIA
PROSTREDIE
PROSTREDNÍK
PROZRETEĽNOSŤ
PRVENSTVO
PRVOTINA/Y
PRVOTNÝ HRIECH
PRVOTNÝ HRIECH - následky
PUSTOVNÍK
PÚŠŤ
PÚŤ
PUTOVANIE
PÝCHA