SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZjavenia Božej všemohúcnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC277

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 3. odsek VEMOHCI
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

277 Boh prejavuje svoju vemohcnos, ke ns odvracia od naich hriechov a svojou milosou obnovuje s nami priatestvo: Boe, ty najviac prejavuje svoju vemohcnos, ke sa zmilva a odpa.

KKC312


312 S odstupom asu mono zisti, e Boh vo svojej vemohcej prozretenosti me vyvodi dobro z nsledkov zla, a to aj morlneho, ktor zavinili jeho tvory: Nie vy ste ma sem poslali, hovor Jozef svojim bratom, le Boh Vy ste sce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrtil na dobro, aby zachrnil ivot mnohm uom (Gn 45,8;50,20). Z najvieho morlneho zla, ak sa kedy spchalo,(598-600) z odvrhnutia a zabitia Boieho Syna, zaprinenho hriechmi vetkch ud, vyvodil Boh nesmiernou hojnosou svojej milosti najvie dobro: oslvenie Krista a nae vykpenie.(1994) Tm sa, pravda, zlo nestva dobrom.

KKC315

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 4. odsek STVORITE
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

315 Stvorenm sveta a loveka Boh vydal prv a univerzlne svedectvo o svojej vemohcej lske a o svojej mdrosti, podal prv zves o svojom dobrotivom plne, ktorho cieom je nov stvorenie v Kristovi.