SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVlastnosti Božej všemohúcnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC268

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 3. odsek VEMOHCI
odstavec: 
       tma: 

268 Zo vetkch Boch vlastnost sa vo Vyznan viery spomna iba Boia vemohcnos: vyznva ju m vek vznam pre n ivot.(222) Verme, e je univerzlna, lebo Boh, ktor vetko stvoril, vetko riadi a vetko me; lskypln, lebo Boh je n Otec; tajomn, lebo iba viera ju me rozozna; ke sa prejavuje v slabosti (2Kor 12,9).