SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovViera ako nadprirodzená čnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC153

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VIERA JE MILOS

153 Ke svt Peter vyznva, e Jei je Kristus, Syn ivho Boha, Jei mu hovor, e toto zjavenie mu neprilo z tela a krvi,(552) ale od jeho Otca, ktor je na nebesiach (Mt 16,17). (1814) Viera je Bo dar, nadprirodzen nos, ktor vlieva Boh. Aby sa takto viera mohla vzbudi, je potrebn predchdzajca a pomhajca Boia milos a vntorn pomoc Ducha Svtho,(1996) ktor by pohol srdce a obrtil ho k Bohu,(2606) otvoril oi mysle a dal ,vetkm pocit astia zo shlasu s pravdou a z viery v pravdu.

KKC179

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

179 Viera je nadprirodzen Bo dar. Aby lovek veril, potrebuje vntorn pomoc Ducha Svtho.