SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovVšetci ľudia majú rovnakú prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1934

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: II. Rovnos a rozdiely medzi umi
       tma: 

1934 Vetci udia, stvoren na obraz jedinho Boha a obdaren rovnakou rozumovou duou, maj rovnak prirodzenos a rovnak pvod. Vykpen Kristovou obetou vetci s povolan ma as na tej istej Boej blaenosti: vetci maj teda rovnak dstojnos.(225)