SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUniverzálna všemohúcnosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC269


269 Svt psmo asto vyznva univerzlnu Boiu moc. Vol Boha Mocn Jakubov (Gn 49,25; Iz 1,24), Pn zstupov, siln a mocn (24,8-10). Boh je vemohci na nebi i na zemi (135,6) preto, lebo on ich stvoril. Jemu ni nie je nemon a so svojm dielom zaobchdza poda svojej vle. (303) Je Pnom vesmru, ktormu uril poriadok a ktor mu ostva plne podriaden a k dispozcii. Je Pnom dejn: riadi srdcia a udalosti poda svojej vle: Lebo ty vdy me uplatova svoju vek moc. Ktoe me odolva sile tvojho ramena? (Md 11,21).