SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTeologálne čnosti a nadprirodzené konanie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1812

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: 

1812 udsk nosti s zakorenen v teologlnych nostiach, ktor uspsobuj schopnosti loveka, aby mohli ma as na Boej prirodzenosti. Teologlne nosti sa toti bezprostredne vzahuj na Boha. Robia kresanov schopnmi i vo vzahu s Najsvtejou Trojicou.(1266) Pvodcom, dvodom a predmetom teologlnych nost je jeden Boh v troch osobch.

KKC1813

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: 

1813 Teologlne nosti s zkladom, duou a charakteristickou vlastnosou morlneho konania kresana. Stvruj a oivuj vetky morlne nosti. Boh ich vlieva veriacim do due, aby sa stali schopnmi kona ako jeho deti a zaslili si ven ivot. Teologlne nosti s zrukou prtomnosti a psobenia Ducha Svtho v schopnostiach loveka.(2008) Teologlne nosti s tri: viera, ndej a lska.

KKC1840

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1840 Teologlne nosti robia kresanov schopnmi i vo vzahu s Najsvtejou Trojicou. Ich pvodcom, dvodom a predmetom je Boh, ktorho lovek poznva vierou, v ktorho dfa a ktorho miluje pre neho samho.

KKC1841

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1841 Teologlne nosti s tri: viera, ndej a Iska. Stvruj a oivuj vetky morlne nosti.