SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTajomstvá Kristovho života ako základ sviatostí
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1115


1115 Jeiove slov a iny poas jeho skrytho ivota a jeho verejnho inkovania boli u spasiten.(512-560) Anticipovali moc jeho vekononho tajomstva. Ohlasovali a pripravovali to, o dal Cirkvi, ke bolo vetko dokonan. Tajomstv Kristovho ivota s zkladom toho, o Kristus, teraz u prostrednctvom vysvtench sluobnkov svojej Cirkvi, udeuje vo sviatostiach, lebo o bolo na naom Vykupiteovi viditen, prelo do sviatost.