SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTúžba po šťastí a Božia blaženosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2548

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 10. lnok DESIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Chcem vidie Boha
       tma: 

2548 Tba po pravom ast oslobodzuje loveka od nezriadenej nklonnosti k bohatstvm tohto sveta, aby sa zavila vo viden Boha(2519) a v jeho blaenosti. Prisbenie [vidie Boha] je tak vek, e presahuje najvyiu hranicu blaenosti Lebo vidie znamen v Psme to ist ako vlastni Kto teda vid Boha, tm, e vid, dosiahol, okovek sa pota medzi dobr.