SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovTí, čo sú v predpeklí, sú pozbavení videnia Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC633


633 Miesto pobytu zosnulch, kam po smrti zostpil Kristus, vol Svt psmo predpeklie (po latinsky inferi), el (po hebrejsky) alebo hades (po grcky), lebo t, o sa tam nachdzaj, s pozbaven videnia Boha. Tak bol toti pred prchodom Vykupitea del vetkch zosnulch, i u zlch, alebo spravodlivch. To vak neznamen, e ich del bol rovnak, ako to ukazuje Jei v podobenstve o biednom Lazrovi, ktor bol prijat do Abrahmovho lona. Due tchto spravodlivch, ktor v Abrahmovom lone oakvali Spasitea, oslobodil Kristus Pn, ke zostpil do pekiel. (1033) Jei nezostpil do pekiel (k zosnulm), aby vyslobodil zatratench, ani aby zniil peklo zatratenia, ale aby vyslobodil spravodlivch, ktor ho predili.