SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSymbolické úkony používané Ježišom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1151


1151 Znaky prevzat Kristom.(1335) Pn Jei pri svojom kzan asto pouva znaky zo stvorenia, aby dal uom pozna tajomstv Boieho krovstva. Uzdravuje alebo zdrazuje svoje kzanie hmotnmi znakmi alebo symbolickmi konmi. Dva nov vznam udalostiam a znakom Starej zmluvy, najm vchodu z Egypta (exodu) a Vekej noci (Pasche), lebo on sm je zmyslom vetkch tchto znakov.