SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosti, ktoré nemožno opakovať
Zobrazova/Nezobrazova

KKC698


698 Pea je symbol blzky symbolu pomazania.(1295-1296) Ve Kristus je ten, ktorho oznail Boh svojou peaou (Jn 6,27), a v om Otec aj ns oznail svojou peaou (2Kor 1,22). Pretoe obraz peate (po grcky sphragis) oznauje nezmazaten inok pomazania Duchom Svtm vo sviatostiach krstu,(1121) birmovania a posvtnho stavu, bol pouit v niektorch teologickch tradcich na vyjadrenie nezmazatenho znaku, vtlaenho tmito tromi sviatosami, ktor sa nemu opakova.