SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosti sú nevyhnutne potrebné na spásu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1129


1129 Cirkev tvrd, e sviatosti Novej zmluvy(1257) s pre veriacich nevyhnutne potrebn na spsu. Sviatostn milos(2003) je milos Ducha Svtho udelen Kristom a vlastn kadej sviatosti. Duch uzdravuje a premiea tch, o ho prijmaj, pripodobujc ich Boiemu Synovi. Ovocie sviatostnho ivota spova v tom, e Duch adoptvneho synovstva zbouje veriacich, lebo ich ivotne spja s jednorodenm Synom, Spasiteom.(460)