SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSviatosti sú účinné
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1127


1127 Ak sa sviatosti nleite slvia vo viere, udeuj milos, ktor naznauj. S inn, pretoe v nich psob sm Kristus:(1084) on krst, on psob vo svojich sviatostiach, aby udelil milos, ktor sviatos naznauje. Otec vdy vysly modlitbu Cirkvi svojho Syna,(1105) ktor v epiklze kadej sviatosti vyjadruje svoju vieru v moc Ducha Svtho.(696) Podobne ako ohe premiea na seba vetko, oho sa dotkne, tak Duch Svt premiea na Bo ivot to, o sa podriauje jeho sile.