SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSvet stvorený na Božiu slávu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC293


293 Psmo a Tradcia neprestajne uia a zvelebuj tto zkladn pravdu: Svet bol stvoren na Boiu slvu. (337, 344) Boh stvoril vetko, vysvetuje svt Bonaventra, nie preto, aby svoju slvu zvil, ale aby ju prejavil a udelil. Ve Boh nem nijak in dvod, aby nieo stvoril,(1361) iba svoju lsku a dobrotu: Stvorenia vyli z [Boej] ruky, otvorenej kom lsky. A Prv vatiknsky koncil vysvetuje:
Boh vo svojej dobrote a svojou vemohcou silou(759) z plne slobodnho rozhodnutia na poiatku asu stvoril z nioho zrove obidve stvorenia, duchovn i telesn, nie aby zvil svoju blaenos, ani aby ju nadobudol, ale aby prejavil svoju dokonalos prostrednctvom dobier, ktor udeuje stvoreniam.

KKC294


294 Boia slva je v tom, e Boh prejavuje a udeuje(2809) svoju dobrotu. Kvli tomu bol svet stvoren. On ns poda dobrotivho rozhodnutia svojej vle preduril, aby sme sa skrze Jeia Krista stali jeho adoptovanmi synmi na chvlu a slvu jeho milosti(1722) (Ef 1,5-6). Lebo slvou Boha je iv lovek a ivotom loveka je videnie Boha. Ve ak u zjavenie Boha prostrednctvom stvorenia dva ivot vetkmu, o ije na zemi, tm viac zjavenie Otca skrze Slovo dva ivot tm, ktor vidia Boha. Poslednm cieom stvorenia je, aby Boh, ktor je Stvorite vetkho, bol napokon ,vetko vo vetkom (1Kor 15,28), a tak zskal zrove sebe slvu a nm blaenos. (1992)