SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSvedomie a rozvážnosť ako vodcovia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1778

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 6. lnok MORLNE SVEDOMIE
     odsek: 
odstavec: I. sudok svedomia
       tma: 

1778 Morlne svedomie je sudok rozumu (iudicium rationis), ktorm lovek poznva morlnu akos konkrtneho inu,(1749) ktor hodl vykona, i prve kon, alebo u vykonal. lovek je povinn vo vetkom, o hovor a rob, verne sa prida toho, o om vie, e je spravodliv a sprvne. lovek vnma a poznva prkazy Boieho zkona sudkom svojho svedomia:
Svedomie je zkon nho ducha, ale presahuje ducha; dva nm prkazy a znamen zodpovednos a povinnos, strach a ndej, Je poslom toho, ktor nm hovor akoby cez zvoj vo svete prrody, ako aj vo svete milosti, ktor ns pouuje a riadi. Svedomie je prvm zo vetkch Kristovch zstupcov.

KKC1806

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: I. udsk nosti
       tma: ROZDELENIE ZKLADNCH NOST

1806 Rozvnos je nos, ktor uschopuje praktick rozum, aby vo vetkch situcich rozoznval, o je pre ns skutonm dobrom, a volil sprvne prostriedky na jeho vykonanie. Sksen lovek si dva pozor na svoj krok (Pr s 14,15). Bute rozumn, pokorn a bdejte na modlitbch (1Pt 4,7). Rozvnos je sprvna norma konania,(1788) pe svt Tom po Aristotelovi. Rozvnos sa nem zamiea s bojazlivosou alebo strachom ani s dvojtvrnosou alebo pretvrkou. Vol sa auriga virtutum (kormidelnk nost), lebo riadi ostatn nosti tm, e im uruje normu a mieru. Rozvnos bezprostredne riadi sudok svedomia.(1780) Rozvny lovek rozhoduje o svojom sprvan a usporadva ho poda tohto sudku. Vaka tejto nosti aplikujeme morlne zsady bez omylu v jednotlivch prpadoch a prekonvame pochybnosti o dobre, ktor treba robi, a o zle, ktormu sa treba vyhn.