SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSpojenie tela a duše vytvára ľudskú prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC365


365 Jednota due a tela je tak hlbok, e duu treba povaova za formu tela; to znamen, e vaka duchovnej dui je telo, zloen z hmoty, udskm a ivm telom. Duch a hmota nie s v loveku dve spojen prirodzenosti, ale ich spojenie vytvra jednu jedin prirodzenos.