SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSláva Božieho blaženého života
Zobrazova/Nezobrazova

KKC257


257 Svetlo, blaen Trojica, a najpvodnejia Jednota! O lux, beata Trinitas, et principalis Unitas! Boh je ven blaenos,(221) nesmrten ivot, nezapadajce svetlo: Boh je Lska: Otec, Syn a Duch Svt. Boh chce slobodne darova slvu svojho blaenho ivota.(758) Tak je jeho dobrotiv rozhodnutie (Ef 1,9), ktor si ete pred stvorenm sveta predsavzal vo svojom milovanom Synovi, a preto ns preduril, aby sme sa skrze Jeia Krista stali jeho adoptovanmi synmi (Ef 1,5), ie aby sme sa stali podobnmi obrazu jeho Syna (Rim 8,29) skrze Ducha adoptvneho synovstva (Rim 8,15). Toto rozhodnutie, ie pln spsy, je milos, ktor sme dostali pred venmi vekmi (2Tim 1,9), a pochdza priamo z trojinej lsky. Tento pln sa rozvja v diele stvorenia(292) a po pde v celch dejinch spsy, v poslan Syna a v poslan Ducha Svtho,(850) v ktorch pokrauje poslanie Cirkvi.