SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovSkončenie stvorenia na siedmy deň
Zobrazova/Nezobrazova

KKC345


345 Sobota koniec diela iestich dn.(2168) Posvtn text hovor: V siedmy de Boh skonil svoje diela, ktor urobil. Takto boli ukonen nebo a zem a Boh v siedmy de odpoval poehnal siedmy de a zasvtil ho (Gn 2,1-3). Tieto inpirovan slov s bohat na spasiten ponauenia: