SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovRiadenie ľudských spoločenstiev a vernosť zmluvám
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2213

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Rodina a spolonos
       tma: 

2213 udsk spoloenstv sa skladaj z osb. Dobr riadenie tchto spoloenstiev sa neobmedzuje iba na zaruovanie prv a plnenie povinnost ani na dodriavanie zmlv. Spravodliv vzahy medzi zamestnvatemi a zamestnancami, medzi vldnymi initemi a obanmi predpokladaj prirodzen dobroprajnos v zhode s dstojnosou udskch osb, ktorm zle na spravodlivosti a bratstve.(1939)