SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrvé prikázanie ako prameň nádeje
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2086


2086 Prv [z prikzan] obsahuje prikzanie viery, ndeje a lsky. Lebo ke hovorme, e Boh je stly, nemeniten,(212) stle ten ist, vern, vyznvame to sprvne, bez akejkovek nespravodlivosti. Z toho vyplva, e ke shlasme s jeho vrokmi, musme mu plne veri a dverova. Kto vak uvauje o jeho vemohcnosti, ochote a nklonnosti robi dobro, mohol by nevklada do neho cel svoju ndej? A ke pozer na bohatstvo jeho dobroty a lsky, ktorm ns zahrnul, mohol by ho nemilova? Z toho vyplva ten zaiatok a ten zver, ktor Boh pouva v Psme, ke nieo prikazuje a nariauje: Ja som Pn. (2061)