SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovProstredníctvom Cirkvi možno získať od Boha odpustky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1478


1478 Odpustky sa zskavaj prostrednctvom Cirkvi,(981) ktor na zklade moci zvzova a rozvzova, ktor jej udelil Kristus, zakrouje v prospech kresana a otvra mu poklad zsluh Jeia Krista a svtch, aby dostal od Otca milosrdenstiev odpustenie asnch trestov, ktor si zasluhuje za svoje hriechy. Cirkev tm chce kresanovi nielen prs na pomoc, ale ho chce aj povzbudi, aby konal skutky nbonosti, poknia a lsky.

KKC1479


1479 Kee aj zosnul veriaci, ktor sa oisuj, s lenmi toho istho spoloenstva svtch, meme im okrem inho pomha tm, e pre nich zskavame odpustky,(1032) aby tak boli osloboden od asnch trestov, ktor si zaslili za svoje hriechy.