SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPrávo pokrsteného prijímať sviatosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1269


1269 Ke sa pokrsten stane dom Cirkvi, u nepatr sebe, ale tomu, ktor za ns zomrel a vstal z mtvych. Odvtedy je povolan, aby sa podriaoval inm, aby im slil v spoloenstve Cirkvi a aby poslchal predstavench Cirkvi a podriaoval sa im, aby si ich vil a mal ich v lske. Tak ako z krstu vyplvaj zodpovednosti a povinnosti,(871) pokrsten m v Cirkvi aj prva: prijma sviatosti, ivi sa Bom slovom a dostva aj in druhy duchovnej pomoci Cirkvi.