SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPovolanie na manželstvo je vpísané do ľudskej prirodzenosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1603


1603 Dvern spoloenstvo manelskho ivota a lsky ustanovil Stvorite a vybavil vlastnmi zkonmi Sm Boh je pvodcom manelstva. (371) Povolanie na manelstvo je vpsan do samej prirodzenosti mua a eny, ako vyli zo Stvoriteovch rk.(2331) Manelstvo nie je isto udsk ustanovize, hoci v priebehu storo prelo poetnmi zmenami v rozlinch kultrach, socilnych truktrach a duchovnch postojoch. Pri tchto rozdielnostiach sa nem zabda na spolon a trval rty. Hoci sa dstojnos tejto ustanovizne neprejavuje vade s rovnakou jasnosou, predsa len vo vetkch kultrach jestvuje urit zmysel pre vekos manelskho zvzku, lebo blaho loveka a udskej i kresanskej spolonosti(2210) zko svis s priaznivm stavom manelskho a rodinnho spoloenstva.