SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPokúšanie Ježiša
Zobrazova/Nezobrazova

KKC538


538 Evanjeli hovoria o ase Jeiovej samoty na pti hne po tom, ako prijal krst od Jna. Jei pobdan Duchom na p zostva tam tyridsa dn bez jedla; ije medzi divou zverou a anjeli mu posluhuj. (394) Ke sa tento as kon, satan ho trikrt poka tm, e podrobuje skke jeho synovsk vzah k Bohu.(518) Jei odra tieto toky, ktor s opakovanm Adamovho pokuenia v raji a Izraela na pti, a diabol na as od neho odiiel (Lk 4,13).

KKC539


539 Evanjelisti poukazuj na spasiten vznam tejto tajomnej udalosti. Jei je nov Adam, ktor zostva vern tam,(397) kde prv Adam podahol pokueniu. Jei dokonale pln povolanie Izraela. Na rozdiel od tch, ktor kedysi tyridsa rokov pokali Boha na pti, Jei Kristus sa zjavuje ako Bo Sluobnk, plne poslun Boej vli. Tak vaz nad diablom: Poviazal silnho, aby mu vzal jeho koris. (385) Jeiovo vazstvo nad Pokuiteom na pti anticipuje vazstvo umuenia, vrcholnej poslunosti jeho synovskej lsky k Otcovi.(609)

KKC540


540 Pokanie Jeia(2119) ukazuje, akm spsobom m Bo Syn plni poslanie Mesia v protiklade k spsobu, ak mu navrhuje satan a ak mu chc prisdi udia. preto Kristus zvazil(519, 2849) nad Pokuiteom pre ns: Ve nemme vekaza, ktor by nemohol cti s naimi slabosami; ve bol podobne skan vo vetkom okrem hriechu (Hebr 4,15). Cirkev sa kad rok poas tyridsiatich dn Pstneho obdobia(1438) spja s Jeiovm tajomstvom na pti.

KKC566


566 Pokanie na pti ukazuje Jeia, pokornho Mesia, ktor vaz nad satanom svojm plnm shlasom s plnom spsy, ktor chce Otec.