SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOsobný alebo čiastkový záujem
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1740

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: II. udsk sloboda v ekonmii spsy
       tma: 

1740 Ohrozenie slobody.(2108) Pouvanie slobody neznamen prvo hovori a robi okovek. Je myln predpoklada, e lovek ako subjekt slobody je sebestan a m za cie uspokojenie vlastnho zujmu pouvanm pozemskch dobier. Napokon, podmienky hospodrskeho, socilneho, politickho a kultrneho rzu, ktor sa vyaduj na sprvne pouvanie slobody, sa prli asto zaznvaj a poruuj.(1887) Takto situcie zaprinen zaslepenosou a nespravodlivosou zaauj morlny ivot a vystavuj tak silnch, ako aj slabch pokueniu prehreova sa proti lske. Ke sa lovek odvrti od morlneho zkona, siaha na vlastn slobodu, stva sa otrokom samho seba, rozbja bratstvo so spolublnymi a bri sa proti Boej pravde.

KKC2278

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: EUTANZIA

2278 Preruenie nkladnch, nebezpench, mimoriadnych alebo vzhadom na oakvan vsledky nemernch lieebnch procedr me by oprvnen. Je to odmietnutie lieby za kad cenu. Nechce sa tm spsobi smr, iba sa prijme, e jej nemono zabrni.(1007) Rozhodnutie m urobi chor, ak je na to oprvnen a je toho schopn; v inom prpade t, ktor s na to oprvnen poda zkona, priom maj vdy repektova rozumn vu a oprvnen zujmy chorho.

KKC2316

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Zachovanie mieru
       tma: VYVAROVA SA VOJNY

2316 Vroba zbran a obchod s nimi sa tkaj spolonho dobra nrodov(1906) a medzinrodnho spoloenstva. Preto verejn moc m prvo a povinnos upravova ich predpismi. Vyhadvanie krtkodobch skromnch alebo kolektvnych zujmov neoprvuje podujatia, ktor roznecuj nsilie a konflikty medzi nrodmi a ohrozuj medzinrodn prvny poriadok.