SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNezmazateľný duchovný znak (charakter)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1121


1121 Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvtn stav udeuj okrem milosti aj sviatostn charakter alebo znak,(1272, 1304) prostrednctvom ktorho m kresan as na Kristovom kazstve(1582) a patr do Cirkvi poda rozlinch stavov a funkci. Toto pripodobnenie Kristovi a Cirkvi uskutonen Duchom Svtm je nezniiten. Zostva navdy v kresanovi ako pozitvna dispozcia na milos, ako prsub a zruka Boej ochrany a ako povolanie k Boiemu kultu a k slube Cirkvi. Preto tieto sviatosti nemono nikdy opakova.

KKC 1582


1582 Tak ako pri krste a pri birmovan(1121) tto as na Kristovom poslan sa dva raz navdy. Aj sviatos posvtnho stavu udeuje nezmazaten duchovn znak (charakter) a nemono ju opakova ani udeli iba na ist as.

KKC1583


1583 Kto bol platne vysvten, me by, pravda, zo zvanch dvodov dipenzovan od zvzkov a loh spojench s vysviackou alebo mu mono zakza, aby ich vykonval. Ale neme sa u v striktnom zmysle slova znova sta laikom, lebo charakter vtlaen vysviackou zostva navdy. Povolanie a poslanie, ktor dostal v de svojej vysviacky, ho poznauj natrvalo.