SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNehodnosť vysväteného služobníka neprekáža, aby Kristus skrze neho pôsobil
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1584


1584 Kee prostrednctvom vysvtenho sluobnka(1128) koniec koncov psob a uskutouje spsu sm Kristus, nehodnos sluobnka nepreka, aby Kristus skrze neho psobil. Svt Augustn to drazne tvrd:
Pynho sluobnka treba priradi k diablovi. Ale Kristov dar sa nepokvrn; o prdi cez neho, je ist,(1550) o prechdza cez neho, prichdza re do rodnej pdy Lebo duchovn sila sviatosti je ako svetlo: t, ktorch m osvieti, prijmaj ho ist, a ak prechdza cez neistch, nepokvrn sa.