SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNadprirodzená blaženosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1722

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1722 Takto blaenos presahuje rozum(1028) a isto udsk sily. Je nezaslenm darom Boej milosti. Preto sa vol nadprirodzen, takisto ako milos, ktor loveka disponuje vojs do Boej radosti.
Blahoslaven istho srdca, lebo oni uvidia Boha. Ale ,nikto neme vidie Boha v jeho vekosti a nevslovnej slve ,a zosta naive, lebo Otec je nepochopiten. Ale z lsky a dobroty voi uom a vo svojej vemohcnosti umouje tm, o ho miluj, vidie Boha:(294) lebo o je nemon uom, je mon Bohu.

KKC 1727

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1727 Blaenos venho ivota je nezaslen dar Boej milosti; je nadprirodzen takisto ako milos, ktor k nej vedie.