SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNádej udržiava a posilňuje vieru
Zobrazova/Nezobrazova

KKC162

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VYTRVALOS VO VIERE

162 Viera je nezaslen dar, ktor Boh dva loveku. Tento neoceniten dar meme strati.(2089) Svt Pavol upozoruje Timoteja: Toto prikzanie ti zverujem, aby si bojoval dobr boj, aby si mal vieru a dobr svedomie, ktor niektor odvrhli a stroskotali vo viere (1Tim 1,18-19). Aby sme ili, rstli a vytrvali vo viere a do konca, musme ju ivi Bom slovom a musme prosi Pna, aby nm ju zveaoval; (1037, 2016) viera m by inn skrze lsku (Gal 5,6), udriavan ndejou a zakorenen vo viere Cirkvi.(2573, 2849)