SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNádej a večná blaženosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1818

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1818 nos ndeje zodpoved tbe po ast,(27) ktor Boh vloil do srdca kadho loveka; osvojuje si oakvania, ktor podnecuj innos ud; oisuje tieto oakvania, aby ich zamerala na nebesk krovstvo; ochrauje pred malomysenosou; je oporou vo chvach opustenosti; roziruje srdce v oakvan venej blaenosti. Nadenie vzbuden ndejou chrni pred egoizmom a vedie k radosti z kresanskej lsky.