SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNábožnosť ako dar Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1303

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 2. lnok SVIATOS BIRMOVANIA
     odsek: 
odstavec: III. inky birmovania
       tma: 

1303 Preto birmovanie(1262-1274) prina vzrast a prehbenie krstnej milosti:
prehlbuje nae zakorenenie v Boom synovstve, v ktorom volme: Abba, Ote! (Rim 8,15);
pevnejie ns zjednocuje s Kristom;
zveauje v ns dary Ducha Svtho;
zdokonauje nae spojenie s Cirkvou;
dva nm osobitn silu Ducha Svtho, aby sme ako prav Kristovi svedkovia slovom i skutkom rili a brnili vieru, aby sme odvne vyznvali Kristovo meno(2044) a nikdy sa nehanbili za kr:
Pripome si teda, e si dostal duchovn znak, ducha mdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nbonosti a ducha svtej bzne, a chr si, o si dostal. Boh Otec a oznail, Kristus Pn a posilnil a vloil ti do srdca Ducha ako zvdavok.

KKC1831

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Dary a ovocie Ducha Svtho
       tma: 

1831 Je sedem darov Ducha Svtho: dar mdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nbonosti(1299) a dar bzne voi Bohu. V celej svojej plnosti patria Jeiovi Kristovi, Dvidovmu Synovi. Dopaj a privdzaj k dokonalosti nosti tch, ktor ich prijmaj.(1266) Spsobuj, e veriaci s ochotn pohotovo poslcha Boie vnuknutia.
Ty si mj Boh; na sprvnu cestu nech ma vedie tvoj dobr duch (143,10).
Vetci, ktorch vedie Bo Duch, s Bomi synmi Ale ak sme deti, sme aj dediia: Bo dediia a Kristovi spoludediia (Rim 8,14.17).