SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMorálnosť správania
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1753

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 4. lnok MORLNOS UDSKCH INOV
     odsek: 
odstavec: I. Pramene morlnosti
       tma: 

1753 Dobr mysel (naprklad pomc blnemu) nerob ani dobrm, ani sprvnym konanie, ktor je samo v sebe nezriaden(2479) (naprklad lo a ohovranie). Cie neospravedluje prostriedky. Nemono naprklad ospravedlni odsdenie nevinnho(596) ako oprvnen prostriedok na zchranu ud. Naopak, pridan zl mysel (naprklad mrnomysenos) rob zlm in, ktor me by sm v sebe dobr (naprklad da almunu).