SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMojžiš si žiada vidieť Božiu slávu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC210


210 Po hriechu Izraela,(2116) ktor sa odvrtil od Boha a klaal sa zlatmu teau, Boh vypouje Mojiovo orodovanie(2577) a shlas s tm, e pjde uprostred nevernho udu. Tak zjavuje svoju lsku. Ke si Moji iada vidie jeho slvu, Boh mu odpoved: Predvediem pred tebou vetku svoju ndheru a vyslovm pred tebou aj Pnovo meno [YHWH] (Ex 33,18-19). Potom Pn prechdza popred Mojia a vol: Pn, Pn [YHWH, YHWH] je milostiv a lskav Boh, zhovievav, vemi milosrdn a vern (Ex 34,6). Vtedy Moji vyznva, e Pn je Boh, ktor odpa.