SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovModlitba ako prameň nádeje
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2657

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 1. lnok PRI PRAMEOCH MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: TEOLOGLNE (BOSK) NOSTI{1812-1829}

2657 Duch Svt, ktor ns u slvi liturgiu v oakvan Kristovho nvratu, ns vychovva, aby sme sa modlili v ndeji. A naopak, modlitba Cirkvi a osobn modlitba ivia v ns ndej. Najm almy ns svojou konkrtnou a pestrou reou uia sklada nau ndej v Boha: akal som, akal na Pna a on sa ku mne sklonil. Vyslyal mj nrek (40,2). Boh ndeje nech vs napln vetkou radosou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svtho oplvali ndejou (Rim 15,13).