SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMoc odpúšťať hriechy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1461

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VIII. Vysluhovate tejto sviatosti
       tma: 

1461 Kee Kristus zveril slubu zmierenia(981) svojim apotolom, biskupi, ich nstupcovia, a kazi, spolupracovnci biskupov, pokrauj vo vykonvan tejto sluby. A vskutku, biskupi a kazi maj na zklade sviatosti posvtnho stavu moc odpa vetky hriechy v mene Otca i Syna i Ducha Svtho.