SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovMilosť pre kňaza
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1587


1587 Duchovn dar,(1564) ktor sa udeuje kazskou vysviackou, vyjadruje nasledujca modlitba byzantskho obradu. Biskup pri vkladan rk okrem inho hovor:
Pane, napl darom Svtho Ducha toho, ktorho si lskavo povil na kazsk hodnos, aby bol hoden st bez hony pred tvojm oltrom, hlsa evanjelium tvojho Krovstva, posvcova slovo tvojej pravdy, prina ti dary a duchovn obety a obnovova tvoj ud kpeom znovuzrodenia, aby tak aj on sm iiel v strety nmu vekmu Bohu a Spasiteovi, Jeiovi Kristovi, tvojmu jednorodenmu Synovi v de jeho druhho prchodu a od tvojej nesmiernej dobroty dostal odmenu za vern vykonvanie svojho posvtnho stavu.