SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLáska bez hľadania osobných záujmov
Zobrazova/Nezobrazova

KKC953


953 Spoloenstvo lsky.(1827) V spoloenstve svtch nik z ns neije pre seba a nik pre seba neumiera (Rim 14,7). Ak teda trp jeden d, trpia spolu s nm vetky dy, a ak vychvauj jeden d, raduj sa s nm vetky dy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste dy (1Kor 12,26-27). Lska nie je sebeck (1Kor 13,5). (2011) Aj ten najmen z naich skutkov, ak ho vykonme z lsky, je na osoh vetkm v tejto solidarite so vetkmi umi, ivmi i mtvymi, ktor sa zaklad na spoloenstve svtch. Kad hriech tomuto spoloenstvu kod.(845, 1469)

KKC 1825

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1825 Kristus umrel z lsky k nm(604) vtedy, ke sme boli ete nepriatemi (Rim 5,10). Pn od ns iada, aby sme milovali ako on aj svojich nepriateov, aby sme sa stali blnymi aj tch najvzdialenejch, aby sme milovali deti a chudobnch ako jeho samho.
Apotol Pavol podal neporovnaten opis lsky: Lska je trpezliv, lska je dobrotiv; nezvid, nevypna sa, nevystatuje sa, nie je nehanebn, nie je sebeck, nerozuuje sa, nemysl na zl, nete sa z neprvosti, ale raduje sa z pravdy. Vetko zna, vetko ver, vetko dfa, vetko vydr (1Kor 13,4).