SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristus prijal ľudskú prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC461


461 Cirkev preber vraz svtho Jna (Jn 1,14), a nazva vtelenm skutonos, e Bo Syn prijal udsk prirodzenos,(653, 661) aby v nej uskutonil nau spsu.(449) Cirkev ospevuje tajomstvo vtelenia v hymnuse, ktor uvdza svt Pavol:
Zmajte tak ako Kristus Jei: On, hoci m bosk prirodzenos, nepridal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samho, vzal si prirodzenos sluhu, stal sa podobn uom a poda vonkajieho zjavu bol pokladan za loveka. Uponil sa, stal sa poslunm a na smr, a na smr na kri (Flp 2,5-8).