SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova poslušnosť rodičom
Zobrazova/Nezobrazova

KKC532


532 Jei svojou poslunosou matke a zkonitmu otcovi dokonale zachovva tvrt prikzanie.(2214-2220) Tto poslunos je pozemskm obrazom jeho synovskej poslunosti nebeskmu Otcovi. Jeiova kadodenn poslunos Jozefovi a Mrii ohlasovala a anticipovala poslunos vyjadren v modlitbe(612) v Getsemanskej zhrade: Nie moja, ale tvoja va (Lk 22,42). Kristova poslunos v kadodennch okolnostiach skrytho ivota bola u zaiatkom diela obnovenia toho, o zniila Adamova neposlunos.

KKC 564


564 Jei nm svojou poslunosou Mrii a Jozefovi, ako aj svojou dlhoronou pokornou prcou v Nazarete dva prklad svtosti v kadodennom ivote rodiny a prce.