SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova božská prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC211


211 Boie meno Ja som alebo On je vyjadruje vernos Boha, ktor napriek nevernosti spovajcej v hriechu ud a trestu, ktor si hriech zasluhuje, preukazuje milosrdenstvo tiscom (Ex 34,7). Boh zjavuje, e je bohat na milosrdenstvo (Ef 2,4),(604) a ide a tak aleko, e vyd svojho vlastnho Syna. Jei d svoj ivot, aby ns oslobodil od hriechu, a tm zjav, e aj on nos Boie meno: Ke vyzdvihnete Syna loveka, poznte, e ,Ja som (Jn 8,28).

KKC 447


447 Aj sm Jei si pripisuje tento titul zastreto, ke diskutuje s farizejmi o vzname 110. almu, ale aj otvorene, ke sa obracia na svojich apotolov. Prejavy jeho moci(548) nad prrodou, nad chorobami, nad zlmi duchmi, nad smrou a hriechom dokazovali poas celho jeho verejnho ivota jeho bosk zvrchovanos.