SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKristova ľudská vôľa
Zobrazova/Nezobrazova

KKC475


475 Na iestom ekumenickom koncile v Carihrade roku 681 Cirkev podobne vyhlsila, e Kristus m dve vle a dve prirodzen innosti, bosk a udsk,(2008) ktor si neodporuj, ale spolupracuj, take Slovo, ktor sa stalo telom, chcelo udsky v poslunosti svojmu Otcovi(2824) vetko, o s Otcom a Duchom Svtm bosky rozhodlo pre nau spsu. Cirkev vyznva, e Kristova udsk va nasleduje jeho bosk a vemohcu vu, neodporuje jej, ani sa jej nevzpiera, ale skr sa jej podriauje,