SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKresťanské správanie a pohoršenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2284


2284 Pohorenie je postoj alebo sprvanie, ktor privdza druhho k pchaniu zla. Kto pohoruje, stva sa pokuiteom svojho blneho.(2847) Spsobuje kodu nosti a poestnosti; me strhn svojho blneho do duchovnej smrti. Pohorenie je akm previnenm, ke niekto svojm konanm alebo zanedbanm vedome a dobrovone privdza druhho k akmu prehreeniu.

KKC 2286


2286 Pohorenie me by vyvolan aj zkonom alebo intitciami, mdou alebo verejnou mienkou.
Tak sa previuj pohorenm(1887) t, o zavdzaj tak zkony alebo spoloensk truktry, ktor ved k padku mravov a k rozkladu nboenskho ivota alebo k spoloenskm pomerom, ktor zmerne i bez zmeru sauj alebo prakticky znemouj kresansk sprvanie zhodujce sa s prikzaniami najvyieho Zkonodarcu. To plat aj o vedcich podnikov, ktor vydvaj predpisy podnecujce k podvodu, o uiteoch, ktor drdia svojich iakov k hnevu,(2498) alebo o tch, o manipuluj s verejnou mienkou, a tak ju odvracaj od morlnych hodnt.