SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežišova účasť na izraelskom kulte a jeho zachovávanie zákona
Zobrazova/Nezobrazova

KKC527


527 Jeiova obriezka na smy de po jeho naroden je znakom jeho zalenenia do Abrahmovho potomstva, do udu zmluvy, jeho podriadenosti zkonu (580) a jeho oprvnenia na kult Izraela, na ktorom sa bude zastova po cel ivot. Tento znak je predobrazom Kristovej obriezky, ktorou je krst. (1214)

KKC 531


531 Poas vekej asti svojho ivota Jei mal as na dele obrovskej viny ud: kadodenn ivot bez vej npadnosti, ivot manulnej prce, idovsk nboensk ivot podriaden Boiemu zkonu, (2427) ivot v spoloenstve. O celom tomto obdob je nm zjaven, e Jei bol poslun svojim rodiom a vzmhal sa v mdrosti, veku a v obube u Boha i u ud (Lk 2,51-52).

KKC 578


578 Jei, Mesi Izraela, teda najv v nebeskom krovstve,(1953) si pokladal za povinnos plni Zkon, zachovvajc ho, poda jeho vlastnch slov, v jeho plnosti a do najmench prikzan. A on jedin to mohol urobi dokonale. idia poda svojho vlastnho priznania nikdy neboli schopn zachovva Zkon v jeho plnosti a neporui ani najmenie prikzanie. Preto kad rok na Sviatok zmierenia deti Izraela prosia Boha o odpustenie svojich priestupkov proti Zkonu. Zkon toti tvor jeden celok a, ako pripomna svt Jakub, kto by zachoval cel Zkon, ale prestpil by ho v jednom prikzan, previnil by sa proti vetkm (Jak 2,10).