SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš a chrám
Zobrazova/Nezobrazova

KKC576


576 Mnohm v Izraeli sa zd, e Jei kon proti zkladnm ustanoveniam vyvolenho nroda:
Proti poslunosti Zkonu vo vetkch jeho napsanch predpisoch a, poda farizejov, aj vo vysvetovan stnej tradcie;
proti strednmu postaveniu jeruzalemskho chrmu ako svtmu miestu, kde prebva Boh vsadnm spsobom;
proti viere v jedinho Boha, na ktorho slve neme ma as nijak lovek.

KKC 593


593 Jei Kristus mal chrm v cte; putoval do na idovsk sviatky a miloval iarlivou lskou tento prbytok Boha medzi umi. Chrm je predobrazom jeho tajomstva. Ke predpoved jeho znienie, zvestuje tm svoje vlastn usmrtenie a vstup do novho veku dejn spsy, kde jeho telo bude definitvnym chrmom.