SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovIzrael, Boží ľud
Zobrazova/Nezobrazova

KKC62

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 1. lnok BOIE ZJAVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Etapy Zjavenia
       tma: BOH SI UTVRA SVOJ UD IZRAEL

62 Po patriarchoch Boh utvoril Izrael ako svoj ud tm, e ho vyslobodil z egyptskho otroctva.(2060, 2574) Uzavrel s nm zmluvu na Sinaji a prostrednctvom Mojia mu dal svoj zkon, aby ho uznval a slil mu ako jedinmu ivmu a pravmu Bohu, starostlivmu Otcovi a spravodlivmu sudcovi, a aby oakval prisbenho Spasitea. (1961)

KKC63

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 1. lnok BOIE ZJAVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Etapy Zjavenia
       tma: BOH SI UTVRA SVOJ UD IZRAEL

63 Izrael je kazsk Bo ud, (204, 2801) nad ktorm sa vzva meno Pnovo (Dt 28,10). Je to nrod tch, o boli prv, ku ktorm Pn [n Boh] prehovoril, nrod starch bratov v Abrahmovej viere. (839)

KKC64

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 1. lnok BOIE ZJAVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Etapy Zjavenia
       tma: BOH SI UTVRA SVOJ UD IZRAEL

64 Boh prostrednctvom prorokov formuje svoj ud v ndeji na spsu,(711) v oakvan novej a venej zmluvy, ktor je uren vetkm uom a bude im vpsan do sdc. (1965) Proroci ohlasuj dokonal vykpenie Boieho udu oistenie od vetkch jeho nevernost a spsu, ktor bude zaha vetky nrody. Nositemi tejto ndeje bud predovetkm Pnovi chudobn a pokorn. Svt eny, ako Sra, Rebeka, Rchel, Miriam, Debora, Anna, Judita a Ester, uchovali iv ndej na spsu Izraela.(489) Najistejm obrazom tejto ndeje je Panna Mria.

KKC 762


762 Vzdialen prprava na zhromaovanie Boieho udu(122, 522) sa zana povolanm Abrahma, ktormu Boh subuje, e sa stane otcom vekho nroda. (60) Bezprostredn prprava sa zana vyvolenm Izraela za Bo ud. Svojm vyvolenm Izrael m by znamenm budceho zhromadenia vetkch nrodov. (84) Ale u proroci obviuj Izrael, e poruil zmluvu a zachoval sa ako prostittka. Ohlasuj nov a ven zmluvu. Tto nov zmluvu uzavrel Kristus.