SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovHriech zraňuje ľudskú prirodzenosť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1849

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 8. lnok HRIECH
     odsek: 
odstavec: II. Defincia hriechu
       tma: 

1849 Hriech je previnenie proti rozumu,(311) proti pravde a proti sprvnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej lske k Bohu a k blnemu, zaprinen zvrtenm lipnutm na uritch dobrch. Zrauje prirodzenos loveka a nara udsk solidaritu. Hriech bol definovan ako skutok alebo slovo, alebo tba proti venmu zkonu. (1952)