SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEkonomický život prináša so sebou rozličné, často protichodné záujmy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2430

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2430 Ekonomick ivot prina so sebou rozlin, asto navzjom protichodn zujmy. Tak sa d vysvetli vznik konfliktov, ktor ho charakterizuj. Treba sa usilova, aby sa urovnali rokovanm, ktor repektuje prva a povinnosti kadho socilneho partnera: vedcich podnikov, zstupcov robotnkov, naprklad robotnckych odborovch organizci, a prpadne aj predstaviteov verejnej moci.