SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovEkonomické záležitosti, zmluvy a čestný úmysel
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2410

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2410 Suby treba plni a zmluvy dsledne zachovva(2101) v takej miere, v akej je prijat zvzok morlne spravodliv. Znan as hospodrskeho a socilneho ivota zvis od hodnoty zmlv medzi fyzickmi a prvnickmi osobami. Tak s naprklad obchodn zmluvy o predaji a nkupe; njomn a pracovn zmluvy. Kad zmluvu treba uzatvra a dodriava s estnm myslom.