SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý zachováva a oživuje stvorenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC291


291 Na poiatku bolo Slovo(241) a to Slovo bolo Boh Vetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ni (Jn 1,1-3). Nov zkon zjavuje, e Boh stvoril vetko skrze ven Slovo,(331) svojho milovanho Syna. V om bolo stvoren vetko na nebi a na zemi Vetko je stvoren skrze neho a pre neho. On je pred vetkm a vetko v om spova (Kol 1,16-17). Viera Cirkvi takisto vyznva stvoritesk innos Ducha Svtho: On je Oivovate, Duch Stvorite (Veni, Creator Spiritus), Prame vetkho dobra. (703)

KKC 703

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: III. Duch a Boie Slovo v ase prisben
       tma: PRI STVOREN

703 Boie Slovo a Bo Dych s na zaiatku jestvovania(292) a ivota kadho stvorenia:
Duchu Svtmu prinle vldnu, posvcova a oivova stvorenie, lebo on je Boh jednej podstaty s Otcom a Slovom Jemu patr moc nad ivotom, lebo ako Boh zachovva stvorenie v Otcovi skrze Syna. (291)